Tekne Kiralama Sözleşmesi

TEKNE KİRALAMA ARACILIĞI (SİMSARLIĞI) SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR

1.1. TEKNE KİRALAMA ARACISI (SİMSAR)

Unvanı : SEDEF ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET ERALP CAN (Vergi No: 1960061878)

Temsilcisi : Eralp Can (T.C. No: 52045243072)

Adresi : Ömer Avni Mah. Beytül Malcı Sk. Tezel Apt. No: 10 D:9 Beyoğlu/İstanbul

Telefon No : 0532 277 30 56

E-Mail : eralp.can@sedefsoft.com

(Bundan sonra kısaca SEDEF olarak anılacaktır) 

1.2. TEKNE KİRACISI

SEDEFE ait olan https://captainfargo.com adresinde yer alan işbu siteye üye olarak ve işbu sözleşme ile ayrılmaz parçasında belirtilen şartları kabul ederek, belirli bir Tekne sahibi (bundan sonra KİRALAYAN olarak anılacaktır) ile bir Tekne için rezervasyon yapmak amacıyla Tekne kiralama ilişkisine giren ve tam rezervasyon bedelini ödemeyi kabul eden üye, bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır.

İşbu sözleşme SEDEF ile https://captainfargo.com sitesinde yer alan şartlara, işbu sözleşme ile eklerine onay veren KİRACI arasında yürürlüğe girmiştir.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SEDEF tarafından sağlanan online rezervasyon sistemi (bundan sonra Site olarak anılacaktır) üzerinden Teknenin tamamını veya belli sayıdaki kamarasını kiralamak isteyen KİRACI ve Teknesini kiralamak isteyen KİRALAYANI bir araya getirerek, taraflar arasında aşağıda yer alan şartlar kapsamında Tekne kira sözleşmesi kurulmasında aracılık (simsarlık) hizmetinin sunulmasıdır. SEDEFİN sözleşmesel yükümlülüğü, KİRACI ile KİRALAYANI bir araya getirmekten ibaret olup, sözleşmenin kurulması ile görevi biter ve ücrete (komisyona) hak kazanır. SEDEF yalnızca KİRALAYAN ve KİRACILARIN, belirli bir Teknenin veya ilanın rezervasyonu için anlaşıp, ayarlama yapabilmeleri için Siteyi açık bulundurur ve KİRACILARDAN, KİRALAYAN adına ödeme kabul etme ve bu ödemeyi KİRALAYANA iletmek amacıyla aracılık yapar. Bu bağlamda SEDEFİN yalnızca KİRALAYAN ile KİRACI arasında iletişim kurdurmaktan sorumludur. SEDEF, KİRALAYAN ve KİRACI arasındaki anlaşmanın kapsamına giren hizmetlerin tam veya eksik icra edilmemesinden sorumlu tutulamaz.

Sözleşme görüşmeleri esnasında, sözleşmenin ifası sırasında ve/veya sözleşme ilişkisi sona erdikten sonra KİRACI ve KİRALAYANIN birbirleri veya üçüncü kişilerle yaşayabilecekleri hukuka veya sözleşmeye aykırılıklardan veya her türlü sorundan dolayı SEDEFİN herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

3- TANIMLAR

Bu sözleşmede aşağıdaki kelime ve ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir:

SİTE: SEDEFE ait olan https://captainfargo.com internet adresi ile burada sunulan hizmetler kastedilir.  

SÖZLEŞME: SEDEFE ait Siteden erişilen işbu sözleşme ile eklerini ifade eder.

KİRACI: Reşit yaşta ve kontrat yapma yetkinliği olan gerçek bir kişi veya usulüne uygun şekilde temsil edilen tüzel bir kişi olan, belirli bir Tekne sahibi (KİRALAYAN) ile bir Tekne için rezervasyon yapmak amacıyla Tekne kiralama ilişkisine giren ve tam rezervasyon bedelini ödemeyi kabul etmiş bir üyeyi ifade eder.

KİRALAYAN: İşbu Site üzerinden, (i) Teknesinin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulunduran sahibi olan ya da (ii) bir Teknenin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulundurmakta olan sahibi tarafından uygun şeklide yetkilendirilmiş olan ya da (iii) bir Teknenin kullanımına ilişkin münhasır ve koşulsuz hak kazanmış olan ve Teknesini veya diğer ilanlarını bir kiracı tarafından rezervasyon yapılması amacıyla Sitede paylaşan kişiyi ifade eder.

TEKNE: Üyeler tarafından rezerve edilmek için Sitede yayınlanmaya uygun bulunmuş, Kiralayana ait, yelkenli, motorlu yat ya da herhangi bir çeşit deniz taşıtını ifade eder. 

REZERVASYON: Bir Kiracı tarafından belirli bir Tekne Sahibi tarafından sunulan ve Sitede yayınlanan bir Tekne ya da İlana yönelik yapılan rezervasyonu ifade eder.

KABİN KİRALAMA: Yatın içindeki bir bölüm olan kamaranın kiralanmasına Kabin Kirası denilir. Kamaraların boyutları, Teknenin boyutlarına göre değişebilir.

YAT KİRALAMA: Yatın tamamının kiralanmasına Yat Kirası denilir.

İLAN: bir Tekne Sahibi tarafından Sitede rezervasyon için müsait olması sebebiyle paylaşılan ve Sitede yayınlanmadan önce SEDEFİN onayına tabi olan, belirli bir Teknenin teknik ve diğer özellikleri ile yakıt ve yemek masraflarını, kiralamanın şekline göre Tekneden ne şekilde istifade edilebileceğini, ile Tam Rezervasyon Bedeline dâhil ya da hariç tutulacak herhangi başka giderlere ilişkin şartları içeren ilanı ifade eder.

ÜYE: Şartlar & Koşullar’ı kabul etmek suretiyle Siteyi kullanarak hesap kaydı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

4- İNTERNET SİTESİNE KAYIT

4.1. Sitenin belirli özelliklerine erişmek ya da rezervasyon yapmak için KİRACI, SEDEFİN internet Sitesine üye olarak, Sitede yer alan formu doldurarak bir hesap oluşturur. KİRACININ kendisinden istenilen bilgileri doğru bir şekilde vermesi zorunludur.  Gireceği bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından kaynaklanacak tüm sorun ve zararlardan kendisi sorumludur. 

4.2. KİRACI, kullanıcı bilgileri ile şifresini güvende tutmakla sorumludur. KİRACININ, kullanıcı şifresini üçüncü bir kişiyle paylaşmasından doğacak sonuçlardan sorumludur. Sitede yer alan hesabının herhangi bir izinsiz kullanımını derhal SEDEFE bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde yaşanacak sorunlardan ve zararlardan sadece KİRACI sorumlu olacaktır.

4.3. KİRACI, Sitedeki kayıt formu dahil kendisinden istenilen bilgileri, SEDEFİN veya KİRALAYANIN, üçüncü kişilerle paylaşabileceğini kabul eder.

4.4. KİRACININ, Sitede birden fazla kullanıcı hesabı oluşturması ya da kayıt esnasında veya daha sonra sağlanan herhangi bir bilginin yanlış, hileli, eski ya da eksik olduğunun anlaşılması halinde SEDEFİN, KİRACININ üyeliğini askıya alma ya da sonlandırma hakkı bulunmaktadır. 

5- SİTENİN KULLANIMI

5.1. KİRACI, Site içerisinde açıklamalar, fotoğraflar, fiyatlar da dâhil olmak üzere kiralanacak Teknelere ilişkin bilgileri içeren uygun ilanları araştırıp görüntüleme ve rezervasyon talep etme imkânına sahiptir. SEDEFİN, Sitede sunulmasına aracılık ettiği bilgiler, her bir KİRALAYAN tarafından SEDEFE sağlanan bilgilere dayanır. Bu yüzden KİRACILARIN, Siteye yüklenen bilgileri kontrol etmeleri önemli ve zorunludur. SEDEFİN, kiralanması teklif edilen Teknelere veya herhangi bir ilana ilişkin olarak Siteye yüklenen bilgilerin doğru ve gerçek olduğuyla ilgili bir taahhüdü veya sorumluluğu yoktur. KİRACI, bu hususu bilerek ve kabul ederek rezervasyon başvurusunda bulunur. 

5.2. KİRACI, internet Sitesi aracılığıyla kiralamak istediği Tekneye, kira tarihi ve süresine ilişkin bilgileri SEDEFE sunar. KİRACI, Teknenin tamamını (Yat Kirası) veya belli sayıda ki kamarasını (Kabin Kirası) kiralamak isteyebilir KİRACI, Sitede yapacağı seçimlere göre önüne gelen Tekneler içinden kendisine en uygun seçeneği belirler. KİRACI tarafından ilgili seçimler yapıldıktan sonra, ödeme ekranına geçilir. KİRACININ, ödeme ekranında belirtilen şartlarla ödemede bulunması gerekir. İşbu sözleşme, KİRACININ ödemede bulunması ile işbu sözleşme ve eklerini kabul etmiş sayılır. 

5.3. -18- yaşından küçüklerin veya temyiz kudreti olamayanların veya sınırlı ehliyetlilerin ya da kendisine vasi atanmış kişilerin ya da bu gibi durum altında olan kişiler kayıt yaptıramazlar. Yaptırdıkları kayıtlar ise geçersiz sayılır. 

5.4. SEDEFİN, Sitede kayıtlı diğer kullanıcıların davranışları ya da herhangi bir Tekne ya da ilanın üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve KİRACI, bu anlamda Sitede yer alan ilan ve yazılardan ötürü ya da kayıtlı kullanıcılardan kaynaklı sorunlardan ötürü SEDEFİN sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder. 

6- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

6.1. KİRACI, Sitede yaptığı tercihlerin sonucunda ödeme ekranında ödeme yapması ile birlikte, KİRACININ işbu sözleşmeyi okuduğu, kabul ettiği ve bu şekilde imzalamış olduğu sayılacaktır. Tekne kirası, ilk ödeme yapılınca KİRACI ve KİRALAYAN arasında kurulmuş sayılır. KİRACININ ödemede bulunmasının ardından kendisine, SEDEF tarafından Tekne kirasına ilişkin bilgileri içeren e-posta gönderilecektir. Kendisine e-posta gelmeyen KİRACININ durunu derhal SEDEFE bildirmesi gerekir. Aksi takdirde, KİRACININ e-postayı görmemesinden veya e-postanın herhangi bir nedenden dolayı KİRACININ e-posta hesabına geç düşmesi vs. hallerinden SEDEF sorumlu olmayacaktır. 

6.2. KİRACININ, kiralayacağı Tekneye kendisi ile beraber üçüncü kişileri de getirecek olması veya bir grup adına Tekne kiralanması halinde KİRACININ sözleşme koşullarını tüm gruba ya da yanında getirdiği katılımcılara bildirdiği ve katılımcıların da işbu sözleşmeyi okuduğu ve yazılı koşulları peşinen kabul ettikleri kabul edilir. Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak sözleşmeye konu Tekne kirasına katılan katılımcılar da kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri KİRACININ, işbu sözleşmeyi okuyup, anladıktan sonra adlarına imzaladığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı veya herhangi bir gerekçeyle Tekne kirası ilişkisine katılan katılımcıların, KİRALAYAN ve/veya SEDEF aleyhinde dava ve takip açmaları halinde KİRACI, KİRALAYANIN ve/veya SEDEFİN yapacağı yargılama giderleri ile vekâlet ücretlerinden ve ödeyecekleri her türlü tazminatlardan, cezalardan vb. kendisinin sorumlu olacağını ve SEDEFİN veya KİRALAYANIN, kendisine rücu etmeleri halinde bu miktarları derhal ve bir seferde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

7- KİRA İLİŞKİSİNİN SÜRESİ              

Teknelerin veya Kamaraların hangi tarihler arasında kiralanabileceği, Sitede yer alan kısımda (takvimde) yer almaktadır. KİRACI, burada yer alan tarihler arasından kendisine uygun tarihleri seçer. KİRACI, ödemeyi yaptıktan sonra seçtiği bu tarihlere ilişkin olarak Tekneyi kiralar. Belirtilen sürenin son günü içinde KİRACI, kiralanan Tekneden ayrılacaktır.

8- TEKNE KİRA ÜCRETİ VE ÖDEME ŞEKLİ

8.1. Kabin veya Yat kiralarının ücretleri, Sitede yer alan ödeme ekranında KİRACININ dikkatine sunulur. Kendisine sunulacak bu ücretin yarısını, sitede belirtilen şekilde, gösterilen hesaba yatıracak, kalan yarısını da Tekneye bindiği zaman, KİRALAYANA ödeyecektir. 

8.2. Kira ücretinin yabancı para birimi olarak kararlaştırıldığı hallerde ödemeler, ödeme tarihindeki Merkez Bankası kuru üzerinden TL olarak yapılabilecektir. 

8.3. KİRACI, Tekneye geldiğinde KİRALAYANA kalan ödemeyi yapmaması halinde, KİRALAYAN sözleşmeyi derhal feshedebilir ve bu durumda KİRACI tarafından ödenen ilk ödeme, KİRALAYANDA kalır.

8.4. Sözleşmenin KİRACININ kusuru vb. nedeniyle veya işbu sözleşme kapsamında KİRALAYANA tanınan yetki çerçevesinde feshi halinde de ödenen ilk kısım KİRALAYANDA kalır.  

8.5. KİRACI, Tekne Kirasının başlangıç tarihine ….. gün kalaya dek sözleşmeyi feshettiğini yazılı olarak bildirmesi halinde, ödemenin kalan kısmını yapmak zorunda değildir. Ancak, Tekne kirasının başlangıç tarihine …. gün kaldıktan sonra KİRACI, herhangi bir nedenle sözleşmeyi feshedecek olursa veya herhangi bir nedenden dolayı Tekneye gelmezse, KİRACI kalan ödemeyi SEDEFE yapmakla yükümlüdür. 

8.6. Taraflar, SEDEFİN tek yükümlülüğünün, tarafları bir araya getirerek işbu sözleşmenin kurulmasından ibaret olduğunu ve işbu sözleşmenin de KİRACI tarafından yapılan ilk ödeme ile kurulmuş sayılacağını ve bu yüzden de işbu sözleşmenin kurulması yani KİRACININ ilk ödemeyi yapması ile birlikte SEDEFİN başkaca bir yükümlülüğünün kalmayacağını ve alacağı komisyona hak kazanacağını kabul ve beyan ederler. Taraflar, sözleşmenin herhangi bir nedenden dolayı feshi, sözleşmeden dönülmesi, geçersizliği, sözleşmenin ifa edilememesi vb. hallerinde SEDEFİN aldığı komisyonu iade yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan ederler. 

8.7. Teknenin kiralanması haricinde sunulacak hizmetlere ilişkin bedeller, Sitede ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar haricindeki sefer ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. 

8.8. KATILIMCININ isteği sonucunda yapılacak ilave seyir ve ziyaretler, ilave ücrete tabii olabilir. Bu gibi hususlar KİRALAYAN ile KİRACI tarafından kararlaştırılacaktır. 

8.9. KİRACI, ödenmesi gereken ücret ve tazminatların süresinde ödenmemesi halinde ticari temerrüt faizi işleyeceğini kabul eder. 

9- KİRACININ, KİRALAYAN TARAFINDAN TEMİN EDİLMESİNİ İSTEYECEĞİ ERZAK VS. MALZEMELER

9.1. Tekne kirası süresinde KİRACI tarafından tüketilecek yiyecek ve içecekler Erzak olarak adlandırılır. KİRACI, Teknede olduğu süre için Erzaklarını kendisi yanında getirebilir. Ya da Sitede sunulan listeden seçebilir. Listeden seçim halinde, KİRALAYANIN ödeyeceği ilave ücretler, Sitede KİRACININ dikkatine sunulur ve kabul halinde, kira ücretinin Sitede ödenecek ilk yarısına eklenir. 

9.2. Sitede, hangi süre için ne kadar erzağın getirilmesi gerektiğine dair örnekler yer almaktadır. KİRACININ, Erzağını kendisi getirmeyi seçmesi halinde, Erzağının yetmemesi, erken tükenmesi veya bozulması gibi hususlardan sorumlu olacaktır. 

9.3. KİRACININ, kendisinin Erzak temin etmeyi tercih etmesi halinde, getireceği Erzağın niteliğini ve ebadını KİRALAYANA bildirmesi zorunludur. Aksi halde kendisine ayrılan yeri aşan Erzaklar Tekneye alınmayabilir. Bu durumdan KİRALAYANIN bir sorumluluğu olmaz. 

9.4. KİRACI, kiralanan Teknede alkol tüketiminin serbest olduğunu kabul eder. Ancak alkol tüketmek isteyecek KİRACILARIN, içkilerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, Teknede içki satışı söz konusu olmayıp, KİRALAYANIN alkollü içecek temin etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Alkollü içecek içmek isteyen KİRACININ kendi alkollü içeceklerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

9.5. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası antlaşmalara ve başka ülkelerin karasularına girilmesi halinde o ülkelerin mevzuatına aykırı Erzak, ürün, ilaç, malzeme, vb. bulundurulması yasaktır. Bu gibi durumlarda yaşanacak olumsuzluk ve zararlardan sadece KİRACI sorumlu olacaktır. 

10- TEKNE PROGRAMI 

10.1. Tekne ve seyir programı Sitede yer alır. KİRACI, Sitede yer alan bu hususları kontrol etmekle yükümlüdür. Sözleşmeyi kabulü ve ilgili ilk ödemeyi yapmakla, Sitede belirtilen gezi programı, ulaşım, konaklama, rehber, sağlık, giyecek, yiyecek, süreler vs. ile ilgili tüm hususları da kabul etmiş sayılır.  Bu konulardan yaşanacak olumsuzluklardan dolayı da SEDEF sorumlu değildir. 

10.2. KİRACI ile KİRALAYANIN karşılıklı anlaşması sonucunda yapılacak değişikliklerden vb. dolayı kira ücretine yansıyacak artışlardan dolayı KİRACI sorumludur. KİRACI bu hususlara ilişkin olarak SEDEFİN bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

11- TEKNE KİRA İLİŞKİSİ SÜRESİNCE, KİRACININ UYMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER 

11.1. KİRACI, belirlenen tarih ve saatte belirtilen yerde olmalıdır. Bu zorunluluk yerine getirilmediği taktirde KİRALAYANIN hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu tarihin geçmesi ile birlikte, KİRALAYAN sözleşmeyi feshedebilir. 

11.2. KİRACININ, Teknenin tamamını kiralaması halinde (Yat Kiralarında) ise KİRACI, sözleşmede belirlenen tarihte Teknede olmayacak olması halinde KİRACI, gecikmeden kaynaklanacak her türlü masrafı, teknenin bağlı kalacağı her gün için tekne bağlama masrafları gibi her türlü masrafı ödemeyi kabul etmesi ve KİRALAYANIN da kabulü halinde, bu beklemeden kaynaklı masraflar ile ücretin kalan kısmının derhal kendisine bildirilecek hesaba yatırması halinde, Tekne istediği süre kadar KİRACIYI bekleyebilir.

11.3. Teknede oluşabilecek zarar ve ek giderlerden KİRACININ kendisi sorumludur. KİRACI veya grup liderleri, Tekne ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak almalıdır. Grup liderleri bu bilgileri grubuna eksiksiz ve tam olarak aktarmalıdır. Eksik, dolaylı yoldan yanlış alınan bilgiler sonucu katılımcının yaşayabileceği sıkıntıdan KİRALAYAN sorumlu değildir. 

11.4. KİRACI ve yanında gelen katılımcılar, KİRALAYANA veya KİRALAYAN tarafından tayin edilecek kaptanın veya rehberin belirleyeceği kurallara ve talimatlara uymak zorundadır. Grup içinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallara ve rehbere riayet etmeyip bireysel davranışlar sergileyenler, bu davranışlardan dolayı oluşabilecek tüm zararlardan, diğer katılımcılara ve KİRALAYANA karşı sorumludur. KİRALAYANIN bu gibi durumlarda her türlü maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Düzenlenecek etkinlikler sırasında sağlık ve şehir merkezlerinden uzaklaşma riskleri göze alınmıştır. Bu esnada yaşanabilecek doğal olumsuzluklarda ve kişisel yetersizliklerde insani ve hayati değerler önemseneceğinden, bu gibi durumlarda tüm programın akışı değiştirebilir. Teknede veya gezi sırasında oluşabilecek kaza, hastalık, yaralanma, ölüm gibi durumlardan KİRALAYAN ya da SEDEF sorumlu tutulamaz, hiçbir maddi ve manevi tazminat talep edilemez. 

11.5. KİRACI, kendisinin veya yanında gelen katılımcıların, kendi sağlık durumlarının yapılacak Tekne seyahatine, sefere, belirlenmiş etkinliklere uygunluğunu değerlendirmekten kendileri sorumludur. Herhangi bir sağlık problemi olan KİRACI veya katılımcılar, tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu kayıt öncesinde SEDEFE veya KİRACININ sonra öğrenmesi halinde KİRALAYANA bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre SEDEFİN veya KİRALAYANIN, KİRACI ile anlaşmama, anlaşılmış ise sözleşmeyi tamamen feshetme veya düzenlenecek bazı aktivitelerden yararlandırmama hakkı saklıdır. Bu husus, KİRACININ yanında gelecek katılımcılar için de geçerlidir. 

11.6. KİRALAYAN, reşit olmayan kişilere, ebeveyn veya vasisi yanında olmadan Tekneye kabul etmemektedir. TEMYİZ KUDRETİ OLMAYANLAR, SINIRLI EHLİYETSİZLER turlara katılamaz. KİRACI, kendisinin ve yanında getireceği katılımcıların tam ehliyetli olduğunu kabul ve beyan eder. KİRACININ kendisine veya yanında getireceği kişilere vasi vb. atanmış ise veya herhangi bir nedenden dolayı ehliyetleri kısıtlanmış ise, durumu nedeni ile birlikte SEDEFE veya KİRALAYANA bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde olacak tüm zararlardan KİRALAYAN sorumlu olup, KİRALAYANIN sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.  

11.7. KİRACI, yanında evcil veya değil herhangi bir hayvan, bitki getiremez.

11.8. KİRACININ, işbu sözleşme kapsamında veya ulusal ya da uluslararası mevzuata göre yanında getirmemesi veya KİRALAYANIN izni gereken kişi veya şeylerden birisini getirmesi halinde KİRALAYAN, o şey veya kişiyi Tekneye almamakta serbesttir. KİRACININ bu hususa uymak istememesi halinde ise KİRALAYAN, kira ilişkisini derhal feshedebilir. 

11.9. KİRALAYANIN, kira ilişkisini feshetmesi halinde, Tekne limanda ise KİRACIYI Tekneden çıkarma; Tekne seyirde ise de bu halde en yakın ve uygun yere giderek Tekneden çıkarma hakkı bulunmaktadır. 

12- KİRACIDAN KAYNAKLANACAK ZARARLARDAN SORUMLULUĞU

KİRACIDAN kaynaklı nedenlerle sözleşmenin ifa edilememesi halinde, KİRACININ ödemediği ücret muaccel hale gelir ve derhal KİRACI tarafından, SEDEFE ödenmesi gerekir. Ayrıca, SEDEFİN veya KİRALAYANIN işbu sözleşmenin ifası amacıyla yapmış olduğu mazot, Erzak masrafları gibi ama bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü masrafı, KİRACI, SEDEFE ödemekle yükümlüdür. 

13- ULAŞIM 

KİRACI, Teknenin bulunduğu yere kendi imkanları ile gelecek ve kira bittikten sonra da kendi imkanları ile dönecektir. KİRACININ seçeceği seyahat araçlarında meydana gelebilecek teknik problemlerden doğabilecek durumlardan KİRALAYAN sorumlu değildir. 

14- BAGAJ 

14.1. KİRACI, yanında makul ölçüleri geçmeyecek, tekne imkânları dâhilinde bagaj getirebilir. Bu hususa ilişkin olarak KİRACI, Sitede yer alan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

14.2. KİRACI, yanında kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanı ancak KİRALAYANIN açıkça yazılı izin olmadan getiremez. 

14.3. KİRACI yanında getireceği her türlü eşyasından, bagajından kendisi sorumlu olacaktır. Bu bağlamda vasıtaların içinde veya konaklama merkezlerinde veya herhangi bir yerde unutulan eşyalardan KİRALAYAN sorumlu değildir. 

15- SİGORTA 

15.1. KİRACI, yaptırmak zorunda olduğu ve yaptırmak isteyeceği, gezi tarihlerini kapsayan seyahat ve sağlık sigortasını kendisi yaptırmak zorundadır. Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir. KİRALAYAN, KİRACININ yaptıracağı sigorta sözleşmelerinin ve bu teminatların içerikleri, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

15.2. KİRALAYANIN, kira ilişkisi süresince KİRACIYA, yanında gelen katılımcılara veya üçüncü kişilere ya da herhangi eşya veya mallara gelebilecek zarar ve yaralanmalardan dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu gibi durumlarda KİRACININ tek muhatabı sigorta şirketi olacaktır.

16- REZERVASYON İPTALİ

16.1. KİRACI tarafından yapılacak iptal bildirimlerinin yazılı olarak yapılması zorunludur. 

16.2. KİRACININ da kabulü halinde iade edilecek bedel, başka bir Tekne kirasına kullandırılabilir. Milli ve dini bayramlar, sömestre, yılbaşı vb. gibi özel tatil dönemlerinde veya herhangi bir nedenden dolayı otellere ve ulaşım araçlarına ödenen depozitoların geri alınmaması söz konusu olduğunda, üçüncü kişilere ödenen veya iptalden dolayı ödenmek zorunda kalınacak her türlü ücret ve tazminattan dolayı KİRACI sorumlu olacaktır. SEDEFİN alacağı komisyon, iade kapsamına girmez. 

16.3. Grup rezervasyonlarında, grubun içinde iptal eden olsa bile, anlaşılan kişi ve fiyat üzerinden ödeme alınır. KİRALAYAN hiçbir şekilde iptal nedeniyle geri ödeme yapmaz. 

17- KİRACININ SÖZLEŞMEYİ DEVİR HAKKI

KİRACI, kira başlangıç tarihinden -7- gün önceye kadar, KİRALAYANA yazılı olarak bildirmek kaydı ile rezervasyonunu 3. bir kişiye devredebilir. Sözleşme devrinin geçerli olabilmesi için, devredilecek üçüncü kişinin, Tekne kirası için kiralayan da aranan (sağlık, yaş vb. gibi) tüm koşulları yerine getirebilecek niteliklere sahip olması gerekir. Bu bağlamda turu devreden, devralanın kiracı için aranan şartlara ve niteliklere haiz olduğunu KİRALAYANA karşı garanti eder. Devir halinde, Tekne kira sözleşmesini devreden ve devralan, KİRALAYANA ve/veya SEDEFE karşı sözleşme kapsamında ödenmesi gereken ücret ve masraflar ile sözkonusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden ve/veya devralanın Tekne kiralama şartlarına sahip olmamasından doğacak zarar ve sorunlardan müteselsilen sorumludurlar.

18- KİRACININ, SİTEYİ KULLANIMI ESNASINDA DİKKAT EDECEĞİ DİĞER HUSUSLAR

KİRACI, SİTEYİ kullanımı esnasında şu hususları kabul eder: SİTEYE, virüs, bozuk dosya ya da başkasının bilgisayarının işleyişini bozacak benzer herhangi başka bir yazılım ya da programlar yüklemek ve yaymak için kullanmayacağını; SİTE ya da SİTEYE bağlı herhangi bir ağa müdahale etmeyeceğini ya da onu bozmayacağını; SİTENİN ya da SİTE tarafından sunulan işlevlerin düzgün çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunmayacağını ve buna sebep olacak cihaz, yazılım ya da rutin kullanmayacağını; SEDEFİN altyapısına makul olmayan ölçüde ve orantısızca büyük yük bindirecek bir aksiyon almayacağını; SİTE’Yİ, finansal bilgiler de dahil olmak üzere SİTENİN diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ve saklamak amacıyla kullanmayacağını; bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmeyeceğini ya da bir kişi ve kurum ile olan ilişkisini yanlış aksettirmeyeceğini ya da temsil etmeyeceğini; SİTEDEKİ hizmetleri, ürünleri veya indirilebilecek verileri yasadışı amaçlar için kullanmayacağını ve SİTEYE bağlı ağlara ilişkin tüm düzenlemeler, politikalar ve prosedürlere uyacağını, aksi halde SEDEFİN sözleşmeyi fesih hakkının olduğunu ve yaşanacak tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. 

19- MÜCBİR SEBEPLER VE SORUMLULUK 

Tekne kirasının, KİRALAYANIN elinde olmayan nedenlerle (siyasi koşullar, grev, lokavt, devletler arası ilişkiler, halk hareketleri, terörizm, hava koşulları, doğal afetler, teknik problemler vs.) tamamlanamaması, yarım kalması veya turun farklı içerikte uygulanması durumunda KİRALAYANNİN herhangi bir yükümlülük ve sorumluluğunun olmadığını KİRACI peşinen kabul etmiştir. Bahsi geçen nedenlerle oluşabilecek ek maliyetler KİRACIYA ait olup, KİRALAYANDAN ve/veya SEDEFTEN talep edilmez.

20- SEDEF, TARAFLARIN YAŞAYACAKLARI VE TARAFLAR ARALARINDA YAŞANACAK SORUNLARDAN SORUMSUZDUR

İşbu sözleşmenin 1. maddesinde ifade edildiği üzere KİRACI, SEDEFİN tek sorumluluğunun kendisi ile KİRALAYANI online ortamda bir araya getirmek sureti ile KİRACI ve KİRALAYAN arasında Tekne kira sözleşmesinin kurulması olduğunu kabul eder. Bu yüzden de KİRACI, KİRALAYAN ile arasında yaşanabilecek her türlü sorundan, her türlü sözleşmeye ve hukuka aykırılıklardan vb. dolayı SEDEFİN sorumlu olmayacağını, herhangi bir nedenden dolayı işbu sözleşme kapsamında simsarlık faaliyetini yerine getiren SEDEFTEN herhangi bir ad altında veya şekilde tazminat, ücret iadesi vb. talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. 

21- FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR

21.1. KİRACI, işbu sözleşme kapsamında alacağı her türlü hizmetin, malzemelerin fikri ve sınaî haklarının SEDEFE ait olduğunu, bu kapsamda yer alan isimlerin, logoların, vs. hakları sanki kendisine aitmiş gibi üçüncü kişilerin kullanımına sunmayacağını, satmayacağını kabul eder.

21.2. KİRACI, herhangi bir nedenden dolayı kullanmış olduğu ticari unvan, marka vs. isim, logo, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin vb.nin fikri ve sınaî haklarının kendisine ait olduğunu, beyan ve taahhüt eder. Lisans vb. ad altında üçüncü bir kişiye ait herhangi bir hakkı kullanması halinde bu durumu Eralp Ltd.ye yazılı olarak bildirmeyi kabul eder.

22- MÜNHASIRLIK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi birisinin geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin kalan kısmı geçerli olmaya devam edecektir.

23- DELİL ANLAŞMASI

Taraflar arasında doğacak her türlü ihtilafta sadece SEDEFİN defter, kayıt ve belgeleri delil olarak kabul edilecektir.

24- TİCARİ SIR VE BİLGİLER

KİRACI, gerek işbu sözleşme süresince, gerekse sözleşmenin sona ermesinden sonra, SEDEFİN yetkili ve sorumluları aleyhinde beyanda bulunmamayı, sözleşme kapsamına giren ve girmeyen SEDEFLE ilgili ticari sır ve bilgileri açıklamamayı kabul eder.

25- DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

KİRACI, işbu sözleşmeden doğan maddi alacaklarını üçüncü kişilere devir veya temlik edemez; rehnedemez ve sözleşmeyi teminat gösteremez.

26- YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

KİRALAYANIN, işbu sözleşme kapsamında değişiklik yapma hakkı yoktur. Ancak SEDEF gerekli görmesi halinde, Site kullanım şartlarına veya Tekne kirasına ilişkin olarak sözleşmede yer alan şartları değiştirme hakkı bulunmaktadır. Şartların değiştirilmesi de dahil olmak üzere izin verilen veya burada gerekli görülen tüm bildirimler, uyarı ve iletişimler SEDEF tarafından KİRACIYA, yukarıda bildirdiği e-posta hesabına yazılı olarak gönderilecektir. İşbu sözleşme kapsamında e-posta ile yapılan tüm bildirimler için, e-posta’nın gönderildiği tarih, bildirimin iletildiği tarih olarak kabul edilecektir.

27- TEBLİGAT ADRESLERİ

Bu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adresler, telefon numaraları ve e-posta adresleri tarafların tebligat adresleridir. Taraflara yapılacak tebligat ve bildirimler, tarafların işbu adreslerden birisine yazılı olarak yapılabilecektir. İşbu sözleşme kapsamında e-posta ile yapılan tüm bildirimler için, e-posta’nın gönderildiği tarih, bildirimin iletildiği tarih olarak kabul edilecektir. Tarafların işbu adreslerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, bunu sözleşmenin karşı tarafına yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde, işbu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

28- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

29- İŞBU SÖZLEŞMENİN EKLERİ

KİRACI, işbu sözleşmenin eki olan: “Ek-1 Kullanım Koşulları,Ek-2 Gizlilik Politikası,Ek-3 SAHİBİNDEN Hizmetleri , Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik  ile “Portal”da yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Portal”da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

30- YÜRÜRLÜK

Toplam -30- (otuz) maddeden ve -10- (on) sayfadan ibaret işbu sözleşme işbu “Tekne Kiralama Sözleşmesi” ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan ekler ile Sitede yer alan kurallar ve şartlar, Siteye Üye olan KİRACININ, elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek, ödeme tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.